Dotacje na fotowoltaikę w 2019 roku – skorzystaj z dotacji 5000+ i ulgi podatkowej!

Dotacje na fotowoltaikę cieszą się coraz większą popularnością. Wszystko, dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza, ale także chęci uniezależnienia się od cen prądu. Promowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w naszym kraju związane jest z dyrektywą Unii Europejskiej, według której Polska musi zwiększyć udział OZE w pozyskiwaniu energii.

Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną. Odbywa się to przez bezpośrednią zamianę promieniowania słonecznego na prąd. Powstała w ten sposób energia może zostać dowolnie wykorzystana przez inwestora. Najczęściej służy do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego. Łatwo jest ją magazynować i przesyłać – nawet na spore odległości.

Sam zakup paneli fotowoltaicznych jest kosztowny, dlatego inwestorzy chętnie sięgają po dofinansowania do odnawialnych źródeł energii. Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę następuje po około 5-6 latach.

Obecnie dotację na fotowoltaikę można otrzymać na poziomie lokalnym w niektórych województwach oraz dzięki rządowemu programowi priorytetowemu – MÓJ PRĄD. Jest to największy dotychczas program mający na celu dynamiczny rozwój rynku małych instalacji fotowoltaicznych i poprawę jakości powietrza w Polsce.

Poprzedni program – Prosument, cieszył się tak dużą popularnością, że doczekał się dwóch edycji, a przyjmowanie wniosków w obu przypadkach zostało stosunkowo wcześnie zakończone. Świadczy to o rosnącej świadomości społeczeństwa. Wiedza na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii wzrasta, podobnie jak chęć skorzystania z ich potencjału.

dofinansowanie-na-fotowoltaike

Przed uzyskaniem dotacji na fotowoltaikę poznaj jej działanie!

Fotowoltaika przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną. W związku z tym panele powinny być montowane w miejscu o dużym nasłonecznieniu, na które nie pada cień. Nawet niewielkie zacienienie może wpłynąć na efektywność pracy fotowoltaiki i co za tym idzie – na czas zwrotu z inwestycji.

W przypadku nowoczesnych instalacji trzeba pamiętać, że panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie rozbite i rozproszone, dzięki czemu ich skuteczność jest większa i mogą bez problemu działać również w pochmurne dni oraz zimą.

Fotowoltaika jest uważana za jedną z najbardziej przyjaznych środowisku technologii. Panele fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe, a przy tym są proste w montażu. Nie zmienia to jednak faktu, że ich instalacją powinna zająć się profesjonalna firma.

Bardzo ważne jest miejsce montażu fotowoltaiki. Należy zadbać przede wszystkim o nasłonecznienie miejsca, ale także odpowiedni kąt nachylenia paneli. Aby instalacja działała jak najlepiej, specjaliści sugerują, by została zamontowana na południowym dachu pod kątem 35 stopni.

Inwestor musi pamiętać, że fotowoltaika działa zupełnie inaczej niż kolektory słoneczne. Obie te instalacje czerpią energię ze słońca, jednak panele fotowoltaiczne wytwarzają przy jego pomocy prąd, a kolektory podgrzewają wodę użytkową. Ich wygląd jest łudząco podobny, dlatego część inwestorów decyduje się na montaż obu tych instalacji. Trzeba jednak pamiętać, że o ile z magazynowaniem wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej nie ma problemu, tak z gorącą wodą użytkową już jest. Oczywiście jej nadmiar występuje jedynie latem, gdy nasłonecznienie jest bardzo duże. Zimą, kolektory słoneczne nie są w stanie wystarczająco podnieść temperatury wody, dlatego konieczne jest zastosowanie grzałki. Co z kolei skłania do zastanowienia się, czy aby na pewno kolektory słoneczne generują oszczędności. Warto jednak wziąć pod uwagę, że nawet niewystarczające podniesienie temperatury wody przez kolektory słoneczne, zmniejsza ilość potrzebnego paliwa do jej dogrzania, co i tak przekłada się na realne oszczędności.

Panele fotowoltaiczne najczęściej są wykonane z krzemu. Natomiast moc elektrowni słonecznej zależy od ilości zamontowanych paneli. Im większe zapotrzebowanie na prąd, tym więcej paneli powinno zostać zainstalowanych.

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną. Najmniejsze jednostki światła nazywane fotonami, padają na panele, wprawiając tym samym w ruch elektrony. Tak powstaje prąd stały. Nie nadaje się on jeszcze do użytku pod tą postacią, dlatego zostaje skierowany do inwertera, w którym przekształcany jest na prąd zmienny. W obecnej formie może on już zasilić wszystkie urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym. Aby dotrzeć do sieci, musi on jeszcze przebyć drogę przez układ zabezpieczający.

Panele fotowoltaiczne powinny zostać zamontowane na południowym dachu, pod kątem około 35 stopni. Pozyskają w ten sposób możliwie najwięcej promieni słonecznych, niezbędnych do wyprodukowania prądu. W przypadku, gdy dach nie spełnia wymagań, instalacja może zostać zamontowana na gruncie lub ogrodzeniu – wszystko zależy od dostępnego miejsca i jego stopnia nasłonecznienia.

Jeżeli na fotowoltaikę pada cień, na przykład z komina, a poza dachem nie ma miejsca na montaż instalacji, wówczas stosowane są systemy fotowoltaiczne z optymalizacją pracy, dzięki czemu straty w produkcji energii elektrycznej, spowodowane częściowym zacienieniem paneli, są minimalizowane.

fotowoltaika-program-czyste-powietrze

Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna?

Regularny wzrost cen paliw oraz energii sprawiły, że instalacje odnawialnych źródeł energii, cieszą się coraz większą popularnością. Atrakcyjności im dodają dostępne dofinansowania i opłacalność ekologicznych rozwiązań, które bazują na niewyczerpalnych źródłach.

Latem, gdy nasłonecznienie jest mocne i długotrwałe, fotowoltaika działa najefektywniej. Łączy się to również z mniejszym zapotrzebowaniem na prąd w gospodarstwie domowym – później zapada zmrok, dlatego potrzeba zapalania światła w budynku jest mniejsza, ale też ze względu na ładną pogodę i okres wakacyjny, rzadziej w nim przebywamy. Wszystko to przyczynia się do powstania nadwyżek energii elektrycznej.

Czy wyprodukowane nadwyżki prądu przepadają niewykorzystane? Oczywiście, że nie! Mogą zostać zmagazynowane lub odsprzedane do sieci w przypadku przedsiębiorstw. Tymczasowe przechowywanie energii jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla inwestora, ponieważ mimo odesłania nadwyżki do sieci, w dalszym ciągu należy ona do niego, a co za tym idzie – inwestor może ją odebrać w dowolnej chwili, gdy tylko jego zapotrzebowanie na prąd wzrośnie. Jest to szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze i zdecydowanie krótsze. Fotowoltaika wytwarza energię elektryczną nawet przy dużym zachmurzeniu, jednak w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na prąd w gospodarstwie domowym, ilość ta może okazać się niewystarczająca. I właśnie w takiej sytuacji przydają się zgromadzone nadwyżki. Inwestor może je odebrać w dowolnym momencie, gdy jego zapotrzebowanie na energię wzrosło. Co ważne, instalacja fotowoltaiczna może zasilać również pompę ciepła czy kocioł elektryczny.

Odebranie zmagazynowanej nadwyżki prądu z sieci, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli elektrownia słoneczna ma moc nieprzekraczającą 10 kW, inwestor za każdą oddaną 1 kWh energii, może odebrać 0,8 kWh. W przypadku, gdy moc instalacji jest większa niż 10 kW, inwestorowi przysługuje 0,7 kWh za każdą oddaną 1 kWh. Jest to jedyny rodzaj opłaty, jaką ponosi inwestor za zmagazynowanie wyprodukowanego przez niego prądu.

Trzeba jednak pamiętać, że odbiór prądu musi się odbyć w terminie 365 dni od dnia wytworzenia i przesłania nadwyżki. Sprawia to, że latem, kiedy niemal codziennie produkowany jest nadmiar energii, licznik ten jest wydłużany każdego dnia, dzięki czemu w okresie większego zapotrzebowania na prąd, nie powinno go zabraknąć.

Model rozliczania nadwyżek prądu, pozwala na bezpłatne magazynowanie energii, która jest wystarczająca do całorocznego zasilenia gospodarstwa domowego. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystywanie jedynie własnego prądu, bez pobierania go z zakładu energetycznego.

Dotacje na fotowoltaikę

Fotowoltaika czerpie energię z niekończącego się źródła, jakim jest słońce. Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dlatego również w naszym kraju zwraca się coraz większą uwagę na zwiększenie jej popularności. Pomagają dostępne dotacje, również na fotowoltaikę, które mają wpłynąć na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, widocznych przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym.

W lipcu 2019 polski rząd ogłosił ambitny program dofinansowań „MÓJ PRĄD” dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Elektrownie słoneczne w tym przedziale mocy są najczęściej wybieranym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych.

Program „Mój Prąd” to 1 miliard złotych dotacji przeznaczonych dla budowy 200 000 instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że każdy inwestor otrzyma 5 000 zł dofinansowania do swojej inwestycji.

Aby móc skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek do NFOŚ i załączyć do niego dokument potwierdzający wykonanie inwestycji (faktura VAT) i potwierdzający podłączenie instalacji fotowoltaicznej przez zakład energetyczny (umowa na rozliczanie prądu z PV). Nabór wniosków ma ruszyć na przełomie sierpnia i września 2019 ale dofinansowaniem będą objęte także wszystkie inwestycje rozpoczęte już po 23 lipca tego roku.

Pamiętaj! Korzystając z dotacji „Mój Prąd” możesz także skorzystać z ulgi od podatku dochodowego. Dzięki temu Twoja inwestycja w fotowoltaikę zwróci się nawet w 5-6 lat.

Skorzystanie z ulgi od podatku dochodowego przy inwestycjach w fotowoltaikę jest możliwe od 1 stycznia 2019 roku. Polega ono na odpisie od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym PIT całej kwoty inwestycji. Przykładowo, jeżeli Twoja stawka progu dochodowego wynosi  18% a inwestycja w fotowoltaikę kosztowała Cię 45 000 zł to Twoja ulga podatkowa wyniesie (45 000 x 18%) 8100 zł. Jeżeli w ciągu roku zapłaciłeś mniejszy podatek dochodowy niż przysługująca Ci ulga, możesz skorzystać z odliczenia także w kolejnych latach.

Pamiętaj jednak, że korzystając z dotacji „Mój Prąd” odpiszesz od podstawy opodatkowania kwotę inwestycji pomniejszoną o dotację czyli o kwotę 5000 zł. Zatem do inwestycji za 45 000 zł otrzymasz 5000 zł dotacji z programu „Mój Prąd” i w PIT-cie odliczysz od podatku dochodowego 18% z 40 000 zł a więc 7200 zł.

W ten sposób rzeczywisty koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne, która kosztowała Cię na wstępie 45 000 zł, po skorzystaniu z dotacji i ulgi podatkowej wyniesie 32 800 zł.

Przeliczmy wysokość dofinansowania i ulgi podatkowej przy innych przykładowych kwotach:

1). Kwota inwestycji 40 000 zł: dotacja 5000 zł + ulga podatkowa 6300 zł

2). Kwota inwestycji 30 000 zł: dotacja 5000 zł + ulga podatkowa 4500 zł

3). Kwota inwestycji 25 000 zł: dotacja  5000 zł + ulga podatkowa 3600 zł

Przy tak wyraźnym wsparciu finansowym, znacznie poprawia się rentowność takich inwestycji. Dlatego oczekiwany okres zwrotu inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej jest szacowany na poziomie 5-6 lat.

Inną formą finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii jest kolejny rządowy program Czyste Powietrze. Został on uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju po iprzez zmianę sposobu ogrzewania. Zachęcenie społeczeństwa do wymiany starego typu kotła na nowy, ekologiczny piec, bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym.

Program Czyste Powietrze przewiduje udzielenie niskoprocentowej pożyczki na fotowoltaikę dla właściciela lub współwłaściciela domu jednorodzinnego oraz dofinansowania na zakup pompy ciepła. O uzyskanie dotacji na fotowoltaikę, inwestor powinien się starać na szczeblu regionalnym, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatny do miejsca zamieszkania.

W celu otrzymania finansowania na fotowoltaikę należy złożyć wniosek online lub dostarczyć wymagane dokumenty do siedziby WFOŚiGW. Instytucje te znajdują się zazwyczaj w miastach wojewódzkich, dzięki czemu łatwiej jest zlokalizować tą, pod którą inwestor podlega. Jest to o tyle ważne, że w przypadku wysłania wniosku do nieodpowiedniego oddziału, zostanie on odesłany bez rozpatrywania wraz z informacją o WFOŚiGW adekwatnym do miejsca zamieszkania.

Jednak jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, warto wcześniej zorientować w dostępności programów lokalnych. Informacje na ten temat powinny znajdować się w urzędzie miasta lub gminy. Istotny jest również zakres obowiązującej dotacji. Warunki skorzystania z takiego dofinansowania będą dostępne w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki rosnącej popularności instalacji OZE, w tym fotowoltaiki, coraz częściej powstają farmy fotowoltaiczne. Ich największymi zaletami są; bezpieczeństwo, ekologiczność i brak hałasu. Nie wymagają zasilania i są bezobsługowe. Są też zdecydowanie bardziej bezpieczne dla zwierząt w porównaniu do wiatraków.

Również na budowę farm fotowoltaicznych można otrzymać dotację. Są one przyznawane na szczeblu regionalnym i w odróżnieniu od instalacji dla domu jednorodzinnego, wymagają wcześniejszego uzyskania stosownych pozwoleń.

Regionalne Programy Operacyjne dla firm i samorządów

Jednym z najistotniejszych źródeł finansowania odnawialnych źródeł energii w naszym kraju są obecnie fundusze strukturalne Unii Europejskiej, które są zarządzane na poziomie regionalnym. Największą popularnością w tym przypadku cieszy się fotowoltaika i to właśnie na niej skupiają się Regionalne Programy Operacyjne.

Z dostępnego raportu wynika, że 11 z 16 województw przeznaczyło środki pochodzące ze swoich regionalnych funduszy na instalacje fotowoltaiczne. Są to:

 • dolnośląskie,
 • kujawsko-pomorskie,
 • łódzkie,
 • lubelskie,
 • mazowieckie,
 • podlaskie,
 • podkarpackie,
 • śląskie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • zachodniopomorskie.

Województwo lubelskie było największym beneficjentem dotacji na fotowoltaikę. Na budowę instalacji wykorzystano tam 461 milionów złotych.

Najczęściej z dofinansowania korzystały gminy oraz niewielkie przedsiębiorstwa.

W tym przypadku farmy fotowoltaiczne powstają w systemie aukcyjnym i w niedużym stopniu są wspierane dotacjami. Pierwsza aukcja miała miejsce w grudniu 2016 roku, kolejna, pół roku później. W ramach pierwszej z nich wyłoniono 84 oferty, a drugiej – już cztery razy więcej.

Program Czyste Powietrze

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju, dlatego też jest on nastawiony przede wszystkim na zachęcenie mieszkańców do wymiany starego typu kotłów na nowe, ekologiczne piece, a także poprawę termoizolacji budynków jednorodzinnych.

Właściciele lub współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, między innymi na:

 • zmianę sposobu ogrzewania:
  a) węzły cieplne,
  b) kotły na paliwa stałe,
  c) systemy ogrzewania elektrycznego,
  d) pompy ciepła,
  e) kotły gazowe kondensacyjne,
 • poprawę termoizolacji budynków,
 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub fotowoltaiki,
 • montaż rekuperacji – wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W przypadku nowo powstających domów, dotacje obejmują:

 • zakup i montaż węzłów cieplnych,
 • systemów ogrzewania elektrycznego,
 • kotłów na paliwo stałe,
 • kotłów gazowych kondensacyjnych,
 • pomp ciepła.

O dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogą starać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku.

Inwestor może uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, w tym kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku paneli fotowoltaicznych, dofinansowanie przyznawane jest jedynie w formie preferencyjnej pożyczki.

Program Czyste Powietrze ma potrwać do 2029 roku. Środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska, a także ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

W przypadku fotowoltaiki, inwestorzy mogą liczyć w ramach programu Czyste Powietrze, na:

 • dotacje na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które są udzielane nawet na poziomie 100%, jednak wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką, który wynosi 15 lat,
 • oprocentowanie pożyczki, które osiąga poziom nie więcej niż WIBOR 3M +70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku.

Dotacje z programu Czyste Powietrze przyjmują głównie postać dofinansowania. Jedynie dotacja na fotowoltaikę, przybiera formę pożyczki. Realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju jest przewidziana na lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywało do końca 2027 roku. Wszystkie prace, które zostaną objęte umową, muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.

Wnioski są przyjmowane w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym i oceniane są na bieżąco. To właśnie tam są również rozpatrywane.

Inwestor powinien pamiętać, że dotację na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze otrzyma tylko wtedy, gdy posiada już ekologiczne ogrzewanie. W przeciwnym razie najpierw musi on wymienić piec na nowy, spełniający wymagania programu.

Wysokość przyznawanych środków jest zależna od średniego miesięcznego dochodu, jaki przypada na członka rodziny w gospodarstwie domowym i może ona wynieść do nawet 90% kosztów kwalifikowanych. Sposób jego obliczania jest szczegółowo opisany w instrukcji załączonej do wypełnienia wniosku, ponieważ wysokość dochodu musi zostać w nim uwzględniona. Inwestor powinien pamiętać, że ewentualna zmiana tej kwoty w czasie oceny wniosku lub realizacji przedsięwzięcia, nie ma wpływu na wysokość przyznanego już dofinansowania.

Kolektory słoneczne i fotowoltaika mogą zostać sfinansowane nawet w 100%. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku dotacja przyjmuje jedynie formę pożyczki.

Składanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze odbywa się drogą elektroniczną. Po prawidłowym uzupełnieniu wniosku należy dołączyć do niego wymagane dokumenty i wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adekwatnego do miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy inwestor nie ma możliwości wykonania też czynności online, może on osobiście złożyć papierowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie WFOŚiGW.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 000 zł, maksymalny – 53 000 zł. W przypadku, gdy koszty realizacji założonego projektu przekroczą maksymalną kwotę, reszta przedsięwzięcia może zostać dopełniona dotacją w formie pożyczki.

Dofinansowanie jest przeznaczone zarówno dla budynków istniejących, jak i nowo budowanych, w których może pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem i montażem nowego, ekologicznego źródła ciepła, które spełnia założenia programu.

fotowoltaika-dotacja

Lokalne dotacje na fotowoltaikę – województwo małopolskie

W województwie małopolskim przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW. Dofinansowanie to może przyjąć formę pożyczki, dotacji oraz dotacjo-pożyczki.

Wnioski na dotacje są przyznawane w czasie dwóch naborów. Pierwszy z nich został zakończony 29 marca 2019 roku, natomiast drugi skończy się 28 czerwca br. Jeżeli środki nie zostaną rozdysponowane, może zostać ogłoszony trzeci nabór.

W przypadku pożyczki, wnioski można składać do końca 2019 roku. Będą one przyznawane do wyczerpania środków.

Warunki finansowe:

 • dotacja – 20-60% dla wybranych podmiotów, takich jak hospicja, instytucje kultury, stowarzyszenia, szpitale, kluby sportowe, Parki Narodowe,
 • pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto, bez dodatkowych opłat i prowizji, oprocentowanie preferencyjne i możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • dotacjo-pożyczka – pożyczka bez możliwości umorzenia. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację, mają możliwość uzyskania pożyczki, która dopełni do 100% kosztów kwalifikowanych netto.

Osoby fizyczne mogą liczyć na dotację na fotowoltaikę, pochodzącą z programu Czyste Powietrze.

Lokalne dotacje na fotowoltaikę – Warszawa

W Warszawie dotacje na domowe instalacje OZE cieszą się ogromną popularnością. W samym 2018 roku złożono 785 wniosków z czego zdecydowana większość dotyczyła fotowoltaiki. Środki na ten cel pochodzą z budżetu m.st. Warszawy, na który wliczane są opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Program dofinansowań dla mieszkańców stolicy zainteresowanych zakupem instalacji odnawialnych źródeł energii są prowadzone przez stołeczny magistrat od 2012 roku.

Wysokość dofinansowania ustalono na 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, która ma na celu wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Dotacja na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Zainteresowanie instalacjami OZE jest naprawdę duże. Urzędnicy podali, że przez pierwszych pięć lat od uruchomienia programu, udzielono 980 dotacji z czego zdecydowaną większość wypłacono w samym 2017 roku.

Przyjmowanie wniosków w bieżącym roku zostało już zakończone. Wiele jednak wskazuje na to, że program doczeka się jesienią kolejnej edycji.

Lokalne dotacje na fotowoltaikę – Toruń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otworzył 1 marca 2019 roku nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Słonecznik 2018-2019. Wnioski można składać do końca maja 2019 roku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także ich jednostek organizacyjnych, które mają prawo do posiadania budynku lub lokalu.

Dofinansowanie obejmuje:

 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • montaż kolektorów słonecznych,
 • montaż rekuperacji – wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
 • montaż mikroinstalacji – fotowoltaicznej i wiatrowej.

Dotacja przyjmuje postać pożyczki z możliwością częściowego umorzenia w zależności od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia. Oscyluje ona w granicach 5-15%.

Podsumowanie

W większości województw dostępne są już tylko dotacje na fotowoltaikę w ramach programu Czyste Powietrze. W miejscach, gdzie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest większe, dofinansowania są kontynuowane we własnym, lokalnym zakresie. Pozostałe programy najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną wygaszone na rzecz Czystego Powietrza, które skutecznie zastąpiło lokalne dotacje na fotowoltaikę i OZE.