Przedstawiciel handlowy

Oferta pracy na stanowisko Przedstawiciel handlowy

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, rekrutujemy zdolnych, uczciwych ludzi z całej Polski.

Jeżeli masz doświadczenie w handlu, lubisz kontakt z ludźmi, szybko się uczysz i chcesz pracować dla znanej marki w Polsce, to ta praca jest dla Ciebie.

Opis stanowiska:

1. Aktywna sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w sektorze B2B i B2C
2. Budowanie długofalowych relacji z Klientami
3. Opieka nad Klientami

Wymagania:

1. Doświadczenie w handlu (doświadczenie w branży nie jest konieczne),
2. Uczciwość i wysoka kultura osobista
3. Komunikatywność / łatwość w nawiązywaniu relacji
4. Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

1. Samodzielne stanowisko pracy
2. Wysokie wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników
3. Wsparcie merytoryczne i techniczne / pakiet szkoleń

Gwarantujemy:
Uczciwe i profesjonalne podejście do Klienta na każdym etapie realizacji inwestycji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres pgreen@pgreen.pl

W CV prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym danych zawartych w art. 9 ust 1 RODO, dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez PGreen Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, str.1, z późn. zm.)”

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PGreen Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Lipowej 3d, 30-702 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust 1 lit b) RODO, natomiast inne dane, w tym dane o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz art. 9 ust 2 lit a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Zgromadzone dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy PGreen Sp. z o.o. , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z PGreen Sp. z o.o.